Εισαγωγή στον Ραδιοερασιτεχνισμό.Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταμάτης SV1DPI Ραδιοερασιτεχνικά ανάλεκτα.Γράφει ο SV1PIZ Το πρώτο Shack.Γράφει ο Βασίλης Τζανέλλης SV8CYV Ραδιοερασιτεχνική  δεοντολογία. Από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών Ε.Ε.Ρ
Για μια καλή  αρχή.Από την  Ε.Ε.Ρ