Η Ραδιολέσχη  Έδεσσας  SZ2EDE  διαχειρίζεται το παρακάτω ραδιοδίκτυο

Επαναλήπτης  SV2J ( RV56 )  R4 145.700 Mhz με CTCSS 88.5 Hz
Αναμεταδότης Link  SV2J  430.700 Mhz  με CTCSS 88.5 Hz
Σε σύνδεση με το R4
Αναμεταδότης Link  SV4A  430.500 Mhz  με CTCSS 82.5 Hz
Σε σύνδεση με το R5 Πηλίου και Link της Αθήνας
Ψηφιακός  επαναλήπτης  APRS   1.200b  SZ2EDE-10  144.800 Mhz
Κόμβος C4FM wires-x στο 438.125 Mhz σε simplex συχνότητα
Σε σύνδεση με το Hellas zone