Εκτύπωση

Πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων (2007) -Ισχύει MONO όσον αφορά τους “ψηφιακούς σταθμούς” και τους “ραδιόφαρους”

Πίνακας εγκεκριμένων Αναμεταδοτών – Επαναληπτών Φωνής (2010)

Ενδεικτικός πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων μετά την εφαρμογή της 10800/310/2013